Diennakts transports uz morgu, konsultācijas:
  +371 67628881,  +371 29510356

Noderīga informācija

ŠEIT JŪS VARAT ATRAST INFORMĀCIJU KĀ RĪKOTIES, JA NOMIRST CILVĒKS, KĀ ARĪ CITU SVARĪGU INFORMĀCIJU

Jautājiet mums, ja Jums ir kādas neskaidrības saistībā ar apbedīšanu (pabalstiem, dokumentu formēšanu un citi jautājumi) – jebkurā laikā un vietā mēs centīsimies Jums palīdzēt!
Konsultācijas sniedzam bez maksas visu diennakti!!!

Mirušo apbedīšana Latvijā

(informācija no www.latvija.lv soli-pa-solim kā rīkoties tuvinieka nāves gadījumā; skatiet pielikumā):

Mirušo apbedīšana Latvijā

Ja cilvēks ir miris mājās dabiskā nāvē

Ja cilvēks ir miris mājās, dabīgā nāvē, tuviniekiem ir jāsazinās ar mirušā ģimenes ārstu, kurš vai nu ieradīsies pie mirušā un konstatēs nāves faktu, vai arī akceptēs, ka mirušo var nogādāt morgā, un, balstoties uz mirušā slimības vēsturi, izrakstīs “Medicīnisko apliecību par nāves cēloni”. Šī apliecība ir nepieciešama, lai varētu saņemtu Miršanas apliecību. Pēc šīs procedūras tuviniekiem ir jānogādā mirušais morgā, vai arī jāsazinās ar apbedīšanas biroju, kas mirušo nogādās morgā, vai arī, ja tuvinieki mirušo ir nolēmuši glabāt mājās līdz bēru dienai, tad mirušais ir jānovieto aukstā telpā.

Ir gadījumi, kad ģimenes ārsts nevar ierasties uz notikuma vietu lai konstatētu nāves faktu (piemēram- nāve iestājusies naktī vai brīvdienās u.c.), bet mirušā slimības vēsture un nāves cēlonis ģimenes ārstam ir skaidrs. Šajā gadījumā Jums ir jāvienojas ar ģimenes ārstu, ka “Medicīnisko apliecību par nāves cēloni” varēsiet saņemt pie ģimenes ārsta poliklīnikā vai privātpraksē, kā arī saņemiet ģimenes ārsta apstiprinājumu, ka mirušo var transportēt uz morgu.

Ja ģimenes ārsts nevar ierasties, tad var mēģināt sazināties ar ātro medicīnisko palīdzību, kas ieradīsies notikuma vietā, konstatēts nāves faktu un izsniegs dokumentu par nāves konstatāciju. Dokuments, ko izsniedz ātrā medicīnieskā pālīdzība NAV “Medicīniskā apliecība par nāves cēloni”. Dokumentu, ko ir izsniegusi ātrā medicīniskā palīdzība, kopā ar mirušā pasi, ir jāiesniedz ģimenes ārstam, kas uz iesniegto dokumentu pamata, kā arī uz mirušā slimības vēstures pamata, izsniegs “Medicīnisko apliecību par nāves cēloni”. Pēc ātrās medicīniskās palīdzības aizbraukšanas, tuviniekiem ir jānogādā mirušais morgā, vai arī jāsazinās ar apbedīšanas biroju, kas mirušo nogādās morgā, vai arī, ja tuvinieki mirušo ir nolēmuši glabāt mājās līdz bēru dienai, tad mirušais ir jānovieto aukstā telpā. Ātrajai medicīniskajai palīdzības nav pienākums un tā arī netransportē mirušo uz morgu.

Ļoti bieži ir gadījumi kad ātrā medicīniskā palīdzība atsakās braukt pie jau miruša cilvēka, jo ātrā palīdzība sniedz palīdzību dzīviem cilvēkiem, nevis mirušajiem. 

Ja cilvēkam ir palicis slikti, ir izsaukta ātrā medicīniskā pālīdzība, un cilvēks ir nomiris medicīnas darbinieku klātbūtnē.

Ātrās medicīniskās palīdzības mediķi konstatēs nāves faktu un izsniegs dokumentu par nāves konstatāciju. Dokuments, ko izsniedz ātrā medicīnieskā pālīdzība NAV “Medicīniskā apliecība par nāves cēloni”. Dokumentu, ko ir izsniegusi ātrā medicīniskā palīdzība, kopā ar mirušā pasi, ir jāiesniedz ģimenes ārstam, kas uz iesniegto dokumentu pamata, kā arī uz mirušā slimības vēstures pamata (ja ģimenes ārstam šī vēsture ir zināma), izsniegs “Medicīnisko apliecību par nāves cēloni”. Pēc ātrās medicīniskās palīdzības aizbraukšanas, tuviniekiem ir jānogādā mirušais morgā, vai arī jāsazinās ar apbedīšanas biroju, kas mirušo nogādās morgā, vai arī, ja tuvinieki mirušo ir nolēmuši glabāt mājās līdz bēru dienai, tad mirušais ir jānovieto aukstā telpā. Ātrajai medicīniskajai palīdzības nav pienākums un tā arī netransportē mirušo uz morgu

 

Īsumā:

 • cilvēks ir miris mājās (konstatē tuvinieks vai ātrā medicīniskā palīdzība)
 • ja ir ātrā medicīniskā palīdzība- jāsaņem dokuments par nāves iestāšanos
 • jāsazinās ar mirušā ģimenes ārstu (jāsaņem norādes no ģimenes ārsta- nāks vizītē vai drīkst transportēt uz morgu)
 • ja ģimenes ārsts nav sazvanāms, nav pieejams- mirušais jānogādā morgā vai vēsā vietā, ja tāda ir pieejama
 • mirušais jānogādā morgā (jāsazinās ar izvēlētu apbedīšanas biroju)
 • jāsaņem no ģimenes ārsta "Medicīnisko apliecību par nāves cēloni"

Ja nāves iemesls nav zināms

Ja cilvēks ir nomiris mājās, ir jāsazinās un/vai jāizsauc mirušā ģimenes ārsts. Ja ģimenes ārstam nāves iestāšanās cēlonis nav zināms (cilvēkam iepriekš nav bijušas nekādas slimības vai mirušais nav apmeklējis savu ģimenes ārstu), ģimenes ārsts izsniegs norīkojumu mirušā autopsijas veikšanai, lai noskaidrotu nāves cēloni. Pēc šīs procedūras tuviniekiem mirušais ir jānogādā uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu vai arī jāsazinās ar apbedīšanas biroju, kas mirušo nogādās uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu. "Medicīnisko apliecību par nāves cēloni" izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju.

Īsumā:

 • cilvēks ir miris mājās (konstatē tuvinieks vai ātrā medicīniskā palīdzība)
 • ja ir ātrā medicīniskā palīdzība- jāsaņem dokuments par nāves iestāšanos
 • jāsazinās ar mirušā ģimenes ārstu (jāsaņem norādes no ģimenes ārsta- nāks vizītē vai drīkst transportēt uz morgu)
 • ja ģimenes ārsts nav sazvanāms, nav pieejams- mirušais jānogādā morgā vai vēsā vietā, ja tāda ir pieejama
 • mirušais jānogādā morgā (jāsazinās ar izvēlētu apbedīšanas biroju)
 • ģimenes ārsts uzraksta nosūtījumu uz sekciju (autopsiju)- nāves cēloņa noskaidrošanai
 • mirušais tiek transportēts uz sekciju (parasti transportēšanu veic apbedīšanas birojs)
 • Pataloganatoms pēc autopsijas veikšanas izraksta "Medicīnisko apliecību par nāves cēloni"

Ja cilvēks ir miris no vardarbīgas nāves vai ir noticis nelaimes gadījums

Pie vardarbības pazīmēm pieskaita: transporta negadījumus, krišana pa kāpnēm, krišana no augstuma, dažādas brūces, saindēšanas ar alkoholu, medikamentiem, ķīmiskām vielām, nezināmām vielām (mehāniski bojājumi, asfiksija, saindēšanās).

Ja ir redzamas vardarbības pazīmes, ir jāizsauc policija, kas informēs un izlems par tālākajiem soļiem, un nozīmēs tiesu medicīnas ekspertīzi. Policija nodrošinās mirušā transportēšanu tikai uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgu, kur tiks veikta autopsija. "Medicīnisko apliecību par nāves cēloni" izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju. 

Ja ir noticis nelaimes gadījums, ir jāizsauc policija, kas informēs un izlems par tālākajiem soļiem, un nozīmēs tiesu medicīnas ekspertīzi. Policija nodrošinās mirušā transportēšanu tikai uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgu, kur tiks veikta autopsija. "Medicīnisko apliecību par nāves cēloni" izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju.

Pēc mirušā nogādāšanas Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgā tuviniekiem ir jāsazinās ar savu izvēlētu apbedīšanas biroju, lai vienotos par tālāko rīcību un pienācīgi apglabātu mirušo.

Policija ir jāizsauc šādos gadījumos, kā arī neatliekamā medicīniskā palīdzība ziņo policijai šādos gadījumos:

 • ja ir bijusi vardarbīga nāve (mehāniski bojājumi, asfiksija, saindēšanās),
 • nāve iestājusies uz ielas vai sabiedriskajā transportā,
 • uz mirušā ķermeņa redzamas vardarbīgas nāves pazīmes vai ir aizdomas par vardarbīgu nāvi,
 • mirušais savā dzīvesvietā ir viens,
 • mirušais neatrodas savā dzīvesvietā,
 • mirušais ir ārvalstnieks,
 • aizdomas, ka miris, izdarot pašnāvību, saindējoties ar alkoholu vai pārdozējot narkotikas,
 • nāve iestājusies organizācijas vai personas vainas dēļ,
 • nāve iestājusies darba vietā,
 • nāve iestājusies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

Ja cilvēks ir miris ārstniecības iestādē

Ja slimnieks ir miris ārstniecības iestādē, tad piederīgajiem par tuvinieka nāvi paziņo slimnīcas personāls. Piederīgajiem būs jāierodas attiecīgajā slimnīcas nodaļā, kurā gulēja mirušais, lai nokārtotu formalitātes. Ja piederīgajiem nāves cēlonis ir zināms un nav pretenziju pret mirušā ārstēšanu, tad ir jāraksta iesniegums, lai netiek veikta mirušā autopsija. Pretējā gadījumā tiks veikta mirušā autopsija. Sekcija (autopsija) ir obligāta tikai tādos gadījumos, ja ārstiem nav skaidrs nāves iemesls/cēlonis. Autopsiju nāves cēloņa noskaidrošanai veic arī tādos gadījumos, ja piederīgie apšauba nāves cēloni un/vai nav apmierināti ar mirušā ārstēšanu.

"Medicīnisko apliecību par nāves cēloni" izrakstīs ārstējošais ārsts un/vai nodaļas vadītājs. Ja tiek veikta autopsija, to izraksta pataloganatoms, kas veic mirušā autopsiju.
Medicīnisko apliecību par nāves cēloni piederīgie var saņemt slimnīcas morgā vai, ja slimnīcai morga nav, attiecīgajā nodaļā.

Miršanas apliecība

Pēc "Medicīniskās apliecības par nāves cēloni" saņemšanas ir jānoformē Miršanas apliecība. Lai noformētu Miršanas apliecību, ir nepieciešami šādi dokumenti:

 • Medicīniskā apliecība par nāves cēloni,
 • Mirušā pase,
 • Tuvinieka, kas formēs Miršanas apliecību, personas apliecinošs dokuments.

Miršanas apliecību var noformēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, novada domē vai pagasta pašvaldībā, kas ir tiesīga noformēt un izsniegt šāda veida dokumentu. Miršanas apliecība tiek izsniegta bez maksas. Miršanas apliecība ir nepieciešama, lai kārtotu mantojuma lietas, kapavietu un citiem gadījumiem. Lai tuviniekiem būtu ērtāk, tad SIA "ELIZIUMS-1" piedāvā Miršanas apliecības formēšanas pakalpojumus.

Apbedīšanas pabalsti

Zemāk ir informācija par to, kādi pabalsti no valsts, pašvaldībām pienākas tuviniekiem.


1. Apbedīšanas pabalsts, papildus informāciju Jūs varat atrast šeit:https://www.vsaa.gov.lv  Veidlapa, kas jāaizpilda, lai saņemtu apbedīšanas pabalstu ("Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam"): http://www.vsaa.lv 

Tuvinieki apbedīšanas pabalstu arī var pieprasīt elektroniski caur portālu www.latvija.lv

 

Dokumenti, kas jāiesniedz, lai saņemtu pabalstu:

 • Miršanas apliecības kopija (oriģināls ir jāuzrāda),
 • Aizpildīta veidlapa: Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam.

 

2. Ja mirušais ir pensionārs (saņēmis Latvijas pensiju – vecuma un/vai invaliditātes, un/vai izdienas) un ir palicis dzīvs tā laulātais draugs, arī pensionārs (saņem Latvijas pensiju – vecuma un/vai invaliditātes, un/vai izdienas), un ja ir bijusi oficiāli noslēgta laulība (ir Laulības apliecība), tad laulātais draugs ir tiesīgs saņemt pabalstu laulātajam. Papildus informācija šeit: https://www.vsaa.gov.lv  Veidlapa, kas jāaizpilda, lai saņemtu pabalstu laulātajam ("Iesniegums vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam piešķiršanai"): http://www.vsaa.lv   kas jāiesniedz, lai saņemtu pabalstu:

 • Miršanas apliecības kopija (oriģināla ir jāuzrāda),
 • Laulības apliecības kopija (oriģināls ir jāuzrāda),
 • Aizpildīta veidlapa: Iesniegums pabalsta piešķiršanai mirušā pensijas saņēmēja laulātajam.

Laulātais šo pabalstu var arī pieprasīt elektroniski caur portālu www.latvija.lv

 

3. Miršanas pabalsts no pašvaldības, kurā mirušais ir deklarēts. Ar jautājumu par miršanas pabalstu, tuviniekiem ir jāvēršas attiecīgajā pašvaldībā.

Ja mirušais ir bijis Rīgā deklarējies un ja apbedīšanas pabalsts, ko izsniedz VSAA, ir mazāks par 430,00 EUR. (Piemēram apbedīšanas pabalsts no VSAA ir 245,00 EUR, tad, iesniedzot dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā, Jūs varat saņemt 430-245,00=185 EUR no Rīgas Sociālā dienesta, t.i Rīgas Sociālais dienests piemaksā starpību līdz summai 430 EUR).Vairāk informācijas Jūs varat meklēt mājaslapā 


4. Apbedīšanas pabalsts no Krievijas, mūsu apbedīšanas birojs par šo pabalstu, ko piešķir Krievija, informē tuviniekus, kā arī izsniedz visus nepieciešanos dokumentus:

 • ja mirušais ir saņēmis militārā dienesta pensionāra pensiju no Krievijas Federācijas.
 • Kā izvēlēties zārku - daži praktiski ieteikumi grūtā brīdī
  21/08/2023
  Kā izvēlēties zārku - daži praktiski ieteikumi grūtā brīdī

  Tuva cilvēka aiziešana mūžībā ir emocionāli grūts laiks. Tomēr radu un draugu uzdevums šajā grūtajā brīdī ir ne tikai spēt sadzīvot ar notikušo, bet arī ar cieņu aizvadīt tik tuvo cilvēku viņsaulē.

  Lasīt vairāk
 • Miris cilvēks… Ko darīt?
  27/04/2023
  Miris cilvēks… Ko darīt?

  Ikviena cilvēka nāve, pat ja paredzama, atnāk negaidīta… Nomirstot tuviniekam, palicējiem parasti pēc emocionāla šoka un pēkšņām skumjām rodas desmitiem jautājumu vienlaikus – kas gan tagad vispār jādara?

  Lasīt vairāk
 • Miris cilvēks … kā sarīkot cienīgas bēres?
  27/04/2023
  Miris cilvēks … kā sarīkot cienīgas bēres?

  Tuva cilvēka nāve, vai tā būtu pēkšņa un negaidīta, vai arī ilgas un grūtas slimības rezultāts, vienmēr nes līdzi ne tikai dziļu emocionālo satricinājumu, bet arī palielu apjukumu. Ne tikai par to, kā dzīvot tālāk bez mīļā cilvēka tik ierastās klātbūtnes, bet arī – kā sarīkot viņam cienījamas atvadas no šīs pasaules. Jo ne visiem mums ir pieredze bēru organizēšanā, kāda reize vienmēr ir pirmā.

  Lasīt vairāk
 • Viss par apbedīšanas pabalstiem
  27/04/2023
  Viss par apbedīšanas pabalstiem

  Brīdis, kad aizgājis kāds tuvs cilvēks, ir ļoti smags. Papildus emocionālu slodzi šādos brīžos rada arī tas, ka jānokārto gana daudz birokrātisku lietu. Par laimi, mūsdienās apbedīšanas birojs SIA “Eliziums-1” uzņemas lielu daļu lietu sakārtot tuvinieku vietā un viena no tādām ir apbedīšanas pabalsta kārtosana.

  Lasīt vairāk
 • Kremēt vai apglabāt? Daži iemesli, kādēļ cilvēki izvēlas kremāciju
  27/04/2023
  Kremēt vai apglabāt? Daži iemesli, kādēļ cilvēki izvēlas kremāciju

  Kremācija ir aizvien biežāk izvēlēts apbedīšanas veids un ne velti. Kremācijai, salīdzinot ar tradicionālo apbedīšanu, ir vairākas priekšrocības. Protams, vissvarīgākā šajā izvēlē ir nelaiķa paša vēlme un tuvinieku vērtības un pārliecības, un neviens variants nav labāks vai sliktāks.

  Lasīt vairāk
 • 4 soļi, kā sarīkot bēres
  27/04/2023
  4 soļi, kā sarīkot bēres

  Apbedīšanas un kremācijas pakalpojumu un piederumu biroja ELIZIUMS-1 profesionāļu komanda apkopojusi četras darbības, kas paveicamas, ja jāpavada tuvinieks Viņsaulē.

  Lasīt vairāk