Diennakts transports uz morgu, konsultācijas:
  +371 67628881,  +371 29510356

Noderīga informācija

ŠEIT JŪS VARAT ATRAST INFORMĀCIJU KĀ RĪKOTIES, JA NOMIRST CILVĒKS, KĀ ARĪ CITU SVARĪGU INFORMĀCIJU

Jautājiet mums, ja Jums ir kādas neskaidrības saistībā ar apbedīšanu (pabalstiem, dokumentu formēšanu un citi jautājumi) – jebkurā laikā un vietā mēs centīsimies Jums palīdzēt!
Konsultācijas sniedzam bez maksas visu diennakti!!!

Mirušo apbedīšana Latvijā

(informācija no www.latvija.lv soli-pa-solim kā rīkoties tuvinieka nāves gadījumā; skatiet pielikumā):

Mirušo apbedīšana Latvijā

Ja cilvēks ir miris mājās dabiskā nāvē

Pie vardarbības pazīmēm pieskaita: transporta negadījumus, krišana pa kāpnēm, krišana no augstuma, dažādas brūces, saindēšanas ar alkoholu, medikamentiem, ķīmiskām vielām, nezināmām vielām (mehāniski bojājumi, asfiksija, saindēšanās).

Ja ir redzamas vardarbības pazīmes, ir jāizsauc policija, kas informēs un izlems par tālākajiem soļiem, un nozīmēs tiesu medicīnas ekspertīzi. Policija nodrošinās mirušā transportēšanu tikai uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgu, kur tiks veikta autopsija. Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju. 

Ja ir noticis nelaimes gadījums, ir jāizsauc policija, kas informēs un izlems par tālākajiem soļiem, un nozīmēs tiesu medicīnas ekspertīzi. Policija nodrošinās mirušā transportēšanu tikai uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgu, kur tiks veikta autopsija. Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju.

Pēc mirušā nogādāšanas Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgā tuviniekiem ir jāsazinās ar savu izvēlētu apbedīšanas biroju, lai vienotos par tālāko rīcību un pienācīgi apglabātu mirušo.

Policija ir jāizsauc šādos gadījumos, kā arī neatliekamā medicīniskā palīdzība ziņo policijai šādos gadījumos:

 • ja ir bijusi vardarbīga nāve (mehāniski bojājumi, asfiksija, saindēšanās),
 • nāve iestājusies uz ielas vai sabiedriskajā transportā,
 • uz mirušā ķermeņa redzamas vardarbīgas nāves pazīmes vai ir aizdomas par vardarbīgu nāvi,
 • mirušais savā dzīvesvietā ir viens,
 • mirušais neatrodas savā dzīvesvietā,
 • mirušais ir ārvalstnieks,
 • aizdomas, ka miris, izdarot pašnāvību, saindējoties ar alkoholu vai pārdozējot narkotikas,
 • nāve iestājusies organizācijas vai personas vainas dēļ,
 • nāve iestājusies darba vietā,
 • nāve iestājusies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

Ja nāves iemesls nav zināms

Ja cilvēks ir nomiris mājās, ir jāsazinās un/vai jāizsauc mirušā ģimenes ārsts. Ja ģimenes ārstam nāves iestāšanās cēlonis nav zināms (cilvēkam iepriekš nav bijušas nekādas slimības vai mirušais nav apmeklējis savu ģimenes ārstu), ģimenes ārsts izsniegs norīkojumu mirušā autopsijas veikšanai, lai noskaidrotu nāves cēloni. Pēc šīs procedūras tuviniekiem mirušais ir jānogādā uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu vai arī jāsazinās ar apbedīšanas biroju, kas mirušo nogādās uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu. Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju.

Ja cilvēks ir nomiris mājās, izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību. kas konstatēs nāves faktu un izsniegs norīkojumu autopsijas veikšanai. Dokuments, ko izsniedz ātrā medicīniskā palīdzība, nav Medicīniskā apliecība par nāves cēloni. Kontaktējieties ar mirušā ģimenes ārstu. Ja ģimenes ārstam nāves iestāšanās cēlonis nav zināms (cilvēkam iepriekš nav bijušas nekādas slimības vai mirušais nav apmeklējis savu ģimenes ārstu), ģimenes ārsts apstiprinās, ka ir jāveic autopsija nāves cēloņa noskaidrošanai. Tuviniekiem mirušais ir jānogādā uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu vai arī jāsazinās ar apbedīšanas biroju, kas mirušo nogādās uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu. Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju.

Ja cilvēks ir miris no vardarbīgas nāves vai ir noticis nelaimes gadījums

Pie vardarbības pazīmēm pieskaita: transporta negadījumus, krišana pa kāpnēm, krišana no augstuma, dažādas brūces, saindēšanas ar alkoholu, medikamentiem, ķīmiskām vielām, nezināmām vielām (mehāniski bojājumi, asfiksija, saindēšanās).

Ja ir redzamas vardarbības pazīmes, ir jāizsauc policija, kas informēs un izlems par tālākajiem soļiem, un nozīmēs tiesu medicīnas ekspertīzi. Policija nodrošinās mirušā transportēšanu tikai uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgu, kur tiks veikta autopsija. Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju. 

Ja ir noticis nelaimes gadījums, ir jāizsauc policija, kas informēs un izlems par tālākajiem soļiem, un nozīmēs tiesu medicīnas ekspertīzi. Policija nodrošinās mirušā transportēšanu tikai uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgu, kur tiks veikta autopsija. Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju.

Pēc mirušā nogādāšanas Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgā tuviniekiem ir jāsazinās ar savu izvēlētu apbedīšanas biroju, lai vienotos par tālāko rīcību un pienācīgi apglabātu mirušo.

Policija ir jāizsauc šādos gadījumos, kā arī neatliekamā medicīniskā palīdzība ziņo policijai šādos gadījumos:

 • ja ir bijusi vardarbīga nāve (mehāniski bojājumi, asfiksija, saindēšanās),
 • nāve iestājusies uz ielas vai sabiedriskajā transportā,
 • uz mirušā ķermeņa redzamas vardarbīgas nāves pazīmes vai ir aizdomas par vardarbīgu nāvi,
 • mirušais savā dzīvesvietā ir viens,
 • mirušais neatrodas savā dzīvesvietā,
 • mirušais ir ārvalstnieks,
 • aizdomas, ka miris, izdarot pašnāvību, saindējoties ar alkoholu vai pārdozējot narkotikas,
 • nāve iestājusies organizācijas vai personas vainas dēļ,
 • nāve iestājusies darba vietā,
 • nāve iestājusies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

Ja cilvēks ir miris ārstniecības iestādē

Ja slimnieks ir miris ārstniecības iestādē, tad piederīgajiem par tuvinieka nāvi paziņo slimnīcas personāls. Piederīgajiem būs jāierodas attiecīgajā slimnīcas nodaļā, kurā gulēja mirušais, lai nokārtotu formalitātes. Ja piederīgajiem nāves cēlonis ir zināms un nav pretenziju pret mirušā ārstēšanu, tad ir jāraksta iesniegums, lai netiek veikta mirušā autopsija, kur norāda iemeslu, kādēļ atsakās no autopsijas un ka pretenziju par ārstēšanu nav. Pretējā gadījumā tiks veikta mirušā autopsija. Sekcija (autopsija) ir obligāta tikai tādos gadījumos, ja ārstiem nav skaidrs nāves iemesls. Autopsiju nāves cēloņa noskaidrošanai veic arī tādos gadījumos, ja piederīgie apšauba nāves cēloni un/vai nav apmierināti ar mirušā ārstēšanu.

Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izrakstīs ārstējošais ārsts un/vai nodaļas vadītājs. Ja tiek veikta autopsija, to izraksta pataloganatoms, kas veic mirušā autopsiju.
Medicīnisko apliecību par nāves cēloni piederīgie var saņemt slimnīcas morgā vai, ja slimnīcai morga nav, attiecīgajā nodaļā.

Miršanas apliecība

Pēc Medicīniskās apliecības par nāves cēloni saņemšanas ir jānoformē Miršanas apliecība. Lai noformētu Miršanas apliecību, ir nepieciešami šādi dokumenti:

 • Medicīniskā apliecība par nāves cēloni,
 • Mirušā pase,
 • Tuvinieka, kas formēs Miršanas apliecību, personas apliecinošs dokuments.

Miršanas apliecību var noformēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, novada domē vai pagasta pašvaldībā, kas ir tiesīga noformēt un izsniegt šāda veida dokumentu.Miršanas apliecība tiek izsniegta bez maksas. Miršanas apliecība ir nepieciešama, lai kārtotu mantojuma lietas, kapavietu un citiem gadījumiem.Lai tuviniekiem būtu ērtāk, tad SIA "ELIZIUMS-1" piedāvā Miršanas apliecības formēšanas pakalpojumus.

Apbedīšanas pabalsti

Zemāk ir informācija par to, kādi pabalsti no valsts, pašvaldībām pienākas tuviniekiem.


1. Apbedīšanas pabalsts, papildus informāciju Jūs varat atrast šeit:https://www.vsaa.gov.lv  Veidlapa, kas jāaizpilda, lai saņemtu apbedīšanas pabalstu ("Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam"): http://www.vsaa.lv 

Tuvinieki apbedīšanas pabalstu arī var pieprasīt elektroniski caur portālu www.latvija.lv

 

Dokumenti, kas jāiesniedz, lai saņemtu pabalstu:

 • Miršanas apliecības kopija (oriģināls ir jāuzrāda),
 • Aizpildīta veidlapa: Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam.

 

2. Ja mirušais ir pensionārs (saņēmis Latvijas pensiju – vecuma un/vai invaliditātes, un/vai izdienas) un ir palicis dzīvs tā laulātais draugs, arī pensionārs (saņem Latvijas pensiju – vecuma un/vai invaliditātes, un/vai izdienas), un ja ir bijusi oficiāli noslēgta laulība (ir Laulības apliecība), tad laulātais draugs ir tiesīgs saņemt pabalstu laulātajam. Papildus informācija šeit: https://www.vsaa.gov.lv  Veidlapa, kas jāaizpilda, lai saņemtu pabalstu laulātajam ("Iesniegums vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam piešķiršanai"): http://www.vsaa.lv   kas jāiesniedz, lai saņemtu pabalstu:

 • Miršanas apliecības kopija (oriģināla ir jāuzrāda),
 • Laulības apliecības kopija (oriģināls ir jāuzrāda),
 • Aizpildīta veidlapa: Iesniegums pabalsta piešķiršanai mirušā pensijas saņēmēja laulātajam.

Laulātais šo pabalstu var arī pieprasīt elektroniski caur portālu www.latvija.lv

 

3. Miršanas pabalsts no pašvaldības, kurā mirušais ir deklarēts. Ar jautājumu par miršanas pabalstu, tuviniekiem ir jāvēršas attiecīgajā pašvaldībā.

Ja mirušais ir bijis Rīgā deklarējies un ja apbedīšanas pabalsts, ko izsniedz VSAA, ir mazāks par 430,00 EUR. (Piemēram apbedīšanas pabalsts no VSAA ir 245,00 EUR, tad, iesniedzot dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā, Jūs varat saņemt 430-245,00=185 EUR no Rīgas Sociālā dienesta, t.i Rīgas Sociālais dienests piemaksā starpību līdz summai 430 EUR).Vairāk informācijas Jūs varat meklēt mājaslapā 


4. Apbedīšanas pabalsts no Krievijas:

 • ja mirušais ir saņēmis militārā dienesta pensionāra pensiju no Krievijas Federācijas,
 • ja mirušais ir saņēmis pensiju no Krievijas Federācijas.