Diennakts transports uz morgu, konsultācijas:
  +371 67628881,  +371 29510356

Miris cilvēks … kā sarīkot cienīgas bēres?

Miris cilvēks … kā sarīkot cienīgas bēres?

Tuva cilvēka nāve, vai tā būtu pēkšņa un negaidīta, vai arī ilgas un grūtas slimības rezultāts, vienmēr nes līdzi ne tikai dziļu emocionālo satricinājumu, bet arī palielu apjukumu. Ne tikai par to, kā dzīvot tālāk bez mīļā cilvēka tik ierastās klātbūtnes, bet arī – kā sarīkot viņam cienījamas atvadas no šīs pasaules. Jo ne visiem mums ir pieredze bēru organizēšanā, kāda reize vienmēr ir pirmā.

Bēru organizēšana – ar ko sākt?

Šajā brīdī jūsu labākais palīgs un padomdevējs būs pieredzējis un uzticams apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs. Iesaistīt bēru rīkošanā apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju ir silti ieteicams vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, šiem profesionālajiem bēru rīkotājiem ir liela pieredze un zināšanas šī visnotaļ komplicētā pasākuma organizēšanā, viņi pārzina visas procesa nianses.

Otrkārt, būs nepieciešami arī specifiski apbedīšanas pakalpojumi, kā piemēram, morgs, mirušā sagatavošana, transportēšana, bēru piederumi, un citi, kurus arī visērtāk ir sagādāt ar apbedīšanas biroja starpniecību.

Un treškārt, kas nav mazāk būtiski, kopīgi risinot praktiskos jautājumus, apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs gluži nemanot var kļūt arī par jūsu psiholoģiskā atbalsta personu. Pieredzējuši šīs jomas darbinieki ir iemācījušies ar klientu runāt taktiski un iejūtīgi, bet vienlaikus arī – racionāli un saglabājot mieru.

Tieši tādi ir apbedīšanas biroja ”Eliziums – 1” darbinieki – iejūtīgi un profesionāli, gatavi sniegt jums padomu un atbalstu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, arī brīvdienās un svētkos.

Juridiskās formalitātes un kapa vietas izvēle

Par to, kā rīkoties dažādās situācijās, lai juridiski pareizi noformētu nāves iestāšanās faktu, “Eliziums-1” darbinieki ir izsmeļoši konsultējuši jau iepriekš – rakstā “Miris cilvēks .. Ko darīt?”.

Bēru rīkošana nozīmē arī zināmus finansiālus tēriņus, tādēļ būtu vietā atgādināt, ka šajā gadījumā ģimenei ir tiesības saņemt materiālu atbalstu no pašvaldības. Nepieciešamības gadījumā apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs līdztekus citiem nepieciešamajiem dokumentiem palīdzēs noformēt arī šos – pabalsta saņemšanai nepieciešamos.

Nākamais solis ir kapa vietas izvēle. Ja ģimenei ir dzimtas kapi, izvēle droši vien būs vienkāršāka, atliks sazināties ar kapu pārzini un vienoties par visiem jautājumiem. Taču ja tā nav, jāizvēlas citi kapi, un par brīvajām vietām jāinteresējas pie to administrācijas.

Ir aizgājēji, kas vēl dzīves laikā izteikuši vēlmi par savu mirstīgo atlieku kremēšanu, arī to ir iespējams noorganizēt.

Bēru norise – kas jāņem vērā?

Ko darīt tālāk? Senākos laikos mūsu senčiem bija visai ierasta lieta, ka, vecumam tuvojoties, cilvēks pats saviem pēcnācējiem skaidri un gaiši, līdz pat sīkumiem, izklāstīja kā tieši vēlētos tikt apglabāts. Pat zārku sagatavoja un veica citus priekšdarbus.

Mūsdienās daudzās ģimenēs runas par bērēm, cilvēkam vēl dzīvam esot, ir ļoti neērts jautājums, tabu tēma. Tad nu rezultātā var gadīties, kad, pēdējai stundai pienākot, tuvinieki ir lielā neziņā par to, kādas bēres tad aizgājējs būtu vēlējies, un ko vispār bērēs vajadzētu darīt. Jo sevišķi, ja pavadītāji paši ir gados jauni un bez lielas citu bēru apmeklēšanas pieredzes.

Arī šādā situācijā neatsverami noderīga būs profesionālo bēru rīkotāju pieredze, padomi un neitrālais skats no malas.

Daži pieturas punkti, par ko būtu jāpiedomā bēru organizēšanas procesā:

  • Kad izvēlēts bēru datums, vieta un laiks, par to jāinformē cilvēki, kas vēlētos no aizgājēja atvadīties. Tuvāk pazīstamos vajadzētu informēt personiski. Plašāka loka informēšanai var ievietot sludinājumi vietējā laikrakstā, vai arī sekot laika garam un izlikt paziņojumu sociālajos tīklos.
  • Ja vien aizgājējs nav izteicis kādas specifiskas vēlmes, atvadu ceremonijai būs nepieciešams izvadītājs. Ja mirušais ir bijis ticīgs cilvēks, vislabāk pieaicināt attiecīgās konfesijas mācītāju, bet ja ne – vienkārši ceremonijas vadītāju.
  • Būs nepieciešami arī virkne citu bēru pakalpojumu – mirstīgo atlieku uzglabāšana morgā, zārks un citi apbedīšanas piederumi, nelaiķa sakopšana un grimēšana, vaiņagi un ziedi, sveces, muzikālais noformējums, transports un citi.
  • Atkarībā no iespējām, pēc oficiālās bēru ceremonijas ir pieņemts pavadītājus uzaicināt uz nelielu piemiņas mielastu.

Lai vieglas smiltis!